ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ

สมเด็จองค์ปฐมทรงจักพรรค์ 1 องค์
สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก 1 องค์
หลวงพ่อปานวัดบางนมโค 1 องค์
พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง
และร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าวิหารพ่อใหญ่
ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 13.39 น.
ณ.สถานปฏิบัติธรรม ป่าปริวาสกรรม หนองโรง
 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
และกำหนดงานปริวาสกรรม
วันที่ 17- 26 ธันวาคม ของทุกปี
วันที่ 25 ธันวาคม มีพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
แบบฉบับของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง 19.00 น.
ติดต่อสอบถามได้ทีวัดโดยตรง โทร.080-669-7574


1ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ
สมเด็จองค์ปฐมทรงจักพรรค์ 1 องค์
สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก 1 องค์
หลวงพ่อปานวัดบางนมโค 1 องค์
พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง
และร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าวิหารพ่อใหญ่
ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 13.39 น.
ณ.สถานปฏิบัติธรรม ป่าปริวาสกรรม หนองโรง
 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
และกำหนดงานปริวาสกรรม
วันที่ 17- 26 ธันวาคม ของทุกปี
วันที่ 25 ธันวาคม มีพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
แบบฉบับของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง 19.00 น.
ติดต่อสอบถามได้ทีวัดโดยตรง โทร.080-669-7574


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code