ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ตอนรับปีใหม่ 2561
ณ.วัดสาระพี
ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
งานเริ่ม วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561
วันที่ 5 มกราคม 2561 
เวลา 21.09 น. ตัดหวายลูกนิมิต
ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ
จองมีดตัดหวาย บวชนาคหมู่ ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง
โทร.094-024-9639

1

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ตอนรับปีใหม่ 2561
ณ.วัดสาระพี
ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
งานเริ่ม วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561
วันที่ 5 มกราคม 2561 
เวลา 21.09 น. ตัดหวายลูกนิมิต
ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ
จองมีดตัดหวาย บวชนาคหมู่ ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง
โทร.094-024-9639

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code 


*******************************************************************************