ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระประธาน

สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ
หน้าตัก 100 นิ้ว สูง 8 เมตร
ณ.วัดแก่งหลวง
ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
งานเริ่ม 30 ธ.ค.60 ถึง ม.ค.61
สาธุชนสามารถร่วมสร้างกุศลได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดแก่งหลวง
เลขบัญชี 354-1-017082
หรือติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง
พระอธิการบุญช่วย กาญฺจโน (เจ้าอาวาส)
โทร.098-954-4193


1ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระประธาน
สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ
หน้าตัก 100 นิ้ว สูง 8 เมตร
ณ.วัดแก่งหลวง
ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
งานเริ่ม 30 ธ.ค.60 ถึง ม.ค.61
สาธุชนสามารถร่วมสร้างกุศลได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดแก่งหลวง
เลขบัญชี 354-1-017082
หรือติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง
พระอธิการบุญช่วย กาญฺจโน (เจ้าอาวาส)
โทร.098-954-4193

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code