ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระประจำวันเกิด

และหล่อรัตนบัลลังก์
ซุ้มเรือนแก้ว พระสมเด็จองค์ปฐม
ในงานประจำปี บูรพาจารย์
ณ.วัดแก่งหลวง
ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.
สาธุชนสามารถร่วมสร้างกุศลได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดแก่งหลวง
เลขบัญชี 354-1-01708-2
หรือติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง
พระอธิการบุญช่วย กาญฺจโน (เจ้าอาวาส)
โทร.098-954-41931
1

ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระประจำวันเกิด
และหล่อรัตนบัลลังก์
ซุ้มเรือนแก้ว พระสมเด็จองค์ปฐม
ในงานประจำปี บูรพาจารย์
ณ.วัดแก่งหลวง
ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.
สาธุชนสามารถร่วมสร้างกุศลได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดแก่งหลวง
เลขบัญชี 354-1-01708-2
หรือติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง
พระอธิการบุญช่วย กาญฺจโน (เจ้าอาวาส)
โทร.098-954-419


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code