ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

สร้างศาลารับสังฆทาน หลวงพ่อหยกขาวมหาลาภ

ณ.วัดพุทธกาญจนมุนี (วัดวังปลาหมู)

ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ในวันที่ 15 เมษายน 2561

กองละ 1,999 บาท

รับวัตถุมงคล หลวงพ่อหยกขาว 1 องค์

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง

พระอธิการวินัย ผาสุโก (เจ้าอาวาส) โทร.063-546-94991ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างศาลารับสังฆทาน หลวงพ่อหยกขาวมหาลาภ
ณ.วัดพุทธกาญจนมุนี (วัดวังปลาหมู)
ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ในวันที่ 15 เมษายน 2561
กองละ 1,999 บาท
รับวัตถุมงคล หลวงพ่อหยกขาว 1 องค์
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง
พระอธิการวินัย ผาสุโก (เจ้าอาวาส) โทร.063-546-9499

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code