งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2562

ขอเชิญไปร่วมบุญใหญ่กันครับ


เชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน
ร่วมทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและครอบครัว
แต่อย่างมงายทำบุญจงทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาผมได้นำภาพงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาตามสถานที่ต่างๆมาให้ทุกท่าน
 ไปทำบุญกันครับกราบเรียนสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน
ผมได้ขับรถไปตามถนนสถานที่ต่างๆผมเจอป้าย

จึงนำข้อมูลมาให้ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศล

คนที่มีความสุขอยู่แล้วเมื่อทำบุญ 

ก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นและผู้ที่ไม่เคยทำบุญ

เมื่อได้อ่านและลองทำบุญดูนะครับ
 

ท่านจะมีความสุขกับการทำบุญอธิบายยาวมาก

 บุญทำแล้วมีสุขการทำบุญ
อย่างมงายทำบุญจงทำบุญตามกำลังทรัพย์

ตามกำลังใจศรัทธา
ท่านจะได้บุญ ขอบคุณครับ

 www.thodsanon.com
ติดต่อร่วมประชาสัมพันธ์งานบุญได้ที่เบอร์โทร
โทร.06-4934-8683.
ขอเชิญเที่ยวงาน 
ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
 ปี 2561-2562กันให้ได้นะครับ กุศลสูงส่ง
 ปี2562 งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
 อย่าลืม อย่าลืมไปทำบุญกันให้ได้นะครับ

 

 
เชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน
ร่วมทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและครอบครัว
แต่อย่างมงายทำบุญจงทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา
ผมได้นำภาพงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาตามสถานที่ต่างๆมาให้ทุกท่าน
 ไปทำบุญกันครับกราบเรียนสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน
ผมได้ขับรถไปตามถนนสถานที่ต่างๆผมเจอป้าย

จึงนำข้อมูลมาให้ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศล คนที่มีความสุขอยู่แล้วเมื่อทำบุญ
ก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นและผู้ที่ไม่เคยทำบุญเมื่อได้อ่านและลองทำบุญดูนะครับ
ท่านจะมีความสุขกับการทำบุญอธิบายยาวมาก บุญทำแล้วมีสุขการทำบุญ
อย่างมงายทำบุญจงทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังใจศรัทธา
ท่านจะได้บุญ ขอบคุณครับ

 www.thodsanon.com
ติดต่อร่วมประชาสัมพันธ์งานบุญได้ที่เบอร์โทร
โทร.
ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561-2562กันให้ได้นะครับ กุศลสูงส่ง
 ปี2562 งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต อย่าลืม อย่าลืมไปทำบุญกันให้ได้นะครับ