ขอเชิญร่วมบุญใหญ่
เป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ
"พระพุทธเทโวโรหณะ " พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก
ประดิษฐานหน้าอุโบสถ
ณ.วัดวังจาน
ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ในวันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 13.39 น.
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
แผ่นทอง 99 บาท
แท่งทองขนาดเล็ก 299 บาท
แท่งทองขนาดกลาง 499 บาท
แท่งทองขนาดใหญ่ 999 บาท
ในงานมีพระพุทธบูชาปางเปิดโลกองค์ละ 1500 บาท
ติดต่อสอบถามร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงโทร.081-011-2648พระมหาเถระนั่งปรกอธิฐานจิต 
งานเททองหล่อพระ พระพุทธเทโวโรหณะ 
(พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก) 
ณ วัดวังจาน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:39 น.
ลงจานแผ่นทองนำฤกษ์ในงานพิธีเททองหล่อพระ
 พระพุทธเทโวโรหณะ (พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก)
  1
1
1
1
1
11

 ขอเชิญร่วมบุญใหญ่
เป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ
"พระพุทธเทโวโรหณะ " พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก
ประดิษฐานหน้าอุโบสถ
ณ.วัดวังจาน
ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ในวันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 13.39 น.
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
แผ่นทอง 99 บาท
แท่งทองขนาดเล็ก 299 บาท
แท่งทองขนาดกลาง 499 บาท
แท่งทองขนาดใหญ่ 999 บาท
ในงานมีพระพุทธบูชาปางเปิดโลกองค์ละ 1500 บาท
ติดต่อสอบถามร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงโทร.081-011-2648
ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2562


ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++