ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์

ประจำปี 2561
และเททองหล่อพระกริ่งพิมพ์วัดสุทัศนเทพวรารามฯ
ขนาด 16 นิ้ว, 9 นิ้ว, 5 นิ้ว พระกริ่งเล็ก และพระกริ่งเนื้อเงิน
หล่อเนื้อนวโลหะ ดินไทยโบราณ
(ทำพิธีโดยคณาจารย์ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ ทั้งชุด
ณ.วัดดงขี้เหล็ก
52 หมู่ 4 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ใน วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561
ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน , ติดต่อจองร้านค้า
ได้ตั้งแต่  10 - 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่พระปลัดอำนวย อภินันโท
โทร.081-945-1189,062-346-9949
1
1
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์
ประจำปี 2561
และเททองหล่อพระกริ่งพิมพ์วัดสุทัศนเทพวรารามฯ
ขนาด 16 นิ้ว, 9 นิ้ว, 5 นิ้ว พระกริ่งเล็ก และพระกริ่งเนื้อเงิน
หล่อเนื้อนวโลหะ ดินไทยโบราณ
(ทำพิธีโดยคณาจารย์ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ ทั้งชุด
ณ.วัดดงขี้เหล็ก
52 หมู่ 4 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ใน วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561
ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน , ติดต่อจองร้านค้า
ได้ตั้งแต่  10 - 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่พระปลัดอำนวย อภินันโท
โทร.081-945-1189,062-346-9949

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++