ขอเชิญร่วมงาน

ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562
ณ.วัดบุหัวแหวน
ในโรงเรียนเตรียมทหาร
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
งานเริ่ม 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อสอบถามร่วมงานบุญ
เป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ
ได้ที่วัดโดยตรง โทร.081-734-9309
พระครูปลัดกมล มหาปญฺโญฺ (เจ้าอาวาส)

1
ขอเชิญร่วมงาน
ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562
ณ.วัดบุหัวแหวน
ในโรงเรียนเตรียมทหาร
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
งานเริ่ม 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อสอบถามร่วมงานบุญ
เป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ
ได้ที่วัดโดยตรง โทร.081-734-9309
พระครูปลัดกมล มหาปญฺโญฺ (เจ้าอาวาส)
 
ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562

 

ประชาประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป


++++++++++++++++++++++++++++++